Andere projecten - schrijven projectplannen

+ De driewielfiets voor langer fietsplezier!

De Fietsersbond neemt de promotie en de voorlichting van de driewielfiets over van de organisatie Blijf Veilig Mobiel. Vriestyle schreef het projectplan hoe de driewielfiets in 2016 gepromoot wordt en daarna opgenomen in de bestaande activiteiten van de Fietsersbond.
Opdrachtgever: Fietsersbond, november 2015

+ Strategisch marketingplan

Voor Energie Service Friesland schreef Vriestyle Projects het strategisch marketingplan voor 2012/2013 en de bijbehorende actieplannen. Tevens voerde Vriestyle diverse operationele marketingacties uit voor zonnepanelen en service abonnementen CV ketels.
Opdrachtgever |  ESF Heerenveen, 2013, 2014, 2015

+ Project Horsemanagement

Het schrijven van een concreet projectplan voor het realiseren van een hippisch centrum in de Gemeente Weststellingwerf. Het projectplan is gericht op 4 pijlers: kennis & opleiding, evenementen, recreatie & toerisme en economische versterking.
Opdrachtgever: Gemeente Weststellingwerf, mrt-apr 2009

Projectplan of actieplan nodig?
Neem contact op met Vriestyle: jetty@vriestyle.com