Nieuws

+ Fotografie als aanvullende dienstverlening

Eén beeld zeg vaak meer dan 1000 woorden. Foto's laten een project vaak op een aansprekende wijze zien. Vriestyle beschikt nu over een goede camera en is bezig met een uitgebreide cursus om goede foto's te kunnen maken van de projecten. Zie Instagram jettydv  | okt 2017

+ 3DTripping bike

Na de succesvolle uitgave van de eerste 3DTripping: drinking, driving, drugs! zijn we nu bezig met het ontwikkelen van een 3D bike edition. Virtueel fietsen met alcohol of drugs? Vriestyle ontwikkeld samen met Responsible Young Drivers deze virtuele experience.  De release is op 9 december in Harlingen. Kijk voor meer informatie op www.3dtripping.nl | okt 2017

+ Fietsschool 2017

De fietsactiviteiten in de provincie Fryslân van de landelijke Fietsschool -  Fietsersbond - worden in 2017 weer gecoördineerd door Vriestyle.  We geven fietsles en voorlichting op basisscholen, scholen in het Voortgezet Onderwijs, aan de doelgroep 55+ en aan de Nieuwe Nederlanders | heel 2017

27 oktober 2017