Vriestyle - Jetty de Vries - voert diverse projecten uit met als specialisatie toerisme & recreatie en verkeersveiligheid. Het aanbod van Vriestyle is breed: van het creatief bedenken en schrijven van een projectplan tot het praktisch uitvoeren en organiseren van acties en projecten.

dit project is actueel3Dtripping >